לקרוא את העיר

סיפורם של הבתים אוצרים בתוכם זיכרונות וחוויות השזורים בציר הזמן של תקופות מוקדמות ומאוחרות של אנשים, דיירים, חפצים ואירועים, וכך נוצר זיכרון עירוני שהוא חלק מזהותה של עיר.

התכנית לתואר שני בעיצוב משולב M.design