בועז טל, הומאז׳

המחלה והמוות היו נוכחים בחייו של טל כביצירתו. הוא נפטר כמה חודשים לאחר מות בתו ושנים ספורות לאחר פטירת אשתו זהבה, שהייתה חלק בלתי נפרד מעשייתו האמנותית.
התערוכה שתפתח לזכרו מכילה הצצה ליצירותיו אשר קיבלו ביטוי לרגשות ולדרך התמודדות שלו.
הצילומים המוצגים בתערוכה לקוחים מתוך גוף-העבודות דיוקנאות עצמיים של טל, שבחר לסמן את זהותו באמצעות בני משפחתו, כחלק בלתי נפרד מהווייתו.
אופן זה של סימון בא לידי ביטוי בתערוכה הן בסדרת האלגוריות בשחור לבן, המבוססות על ציטוטים מתולדות האמנות המערבית, שאותן צילם טל בתוך המרחב הביתי האינטימי, והן בצילומי הצבע הגדולים, שבהם מופיעים כל אחד מבני המשפחה בנפרד, שצולמו מחוצה לו.
זוהי התערוכה הפותחת את הגלריה המחקרית של התוכנית לתואר השני בעיצוב משולב בפקולטה לעיצוב של המכון הטכנולוגי, חולון. הגלריה שמה לה למטרה לקדם ולהעמיק את השיח בין מדע, טכנולוגיה ועיצוב. היא תשמש מצע לפיתוח פרויקטים המשלבים יוצרים מתחומי האמנות והעיצוב השונים עם מדענים, מהנדסים ומפַתחים טכנולוגיים. הגלריה תציג מדי שנה מספר תערוכות, שבמסגרתן תועלינה שאלות מחקר המאתגרות את תחום העיצוב – ומנסות לפרוץ את גבולותיו ולפתוח אופקים לחדשנות בעידן של שינויים טכנולוגיים ושיטות מחקר אינטרדיסציפלינריות חדשות.