ניסוי חברתי בסביבת מגורים רב-תרבותית

דרך השילוב בין אדריכלות ומשחק ריאליטי

מהדי מראעבה

מנחה: יוראי גבריאל

העבודה הזאת עוסקת בנושא זהות ותרבות, מתייחסת לנושא הרב-תרבות בהיבט חדש, והינה משלבת מרחב מגורי סטודנטים רב-גווני עם משחק חברתי הדומה לריאליטי. יצרתי מרחב אדריכלי המורכב ממתקני מגורים, שכל מתקן מכיל שבעה יחידות דיור, שבעה מטבחים וארבעה יחידות המיועדות לפעילות קהילתית ציבורית. כל יחידה הינה קונטיינר שמתחבר לתשתית במתקן, שמעבירים אותה עם הדייר במעבר ממתקן למתקן בתום תקופה של שלושה חודשים. כל דייר עורך את הקונטיינר שלו לפי ערכים אסתטיים שהינו מזוהה איתם, כשאר כל יחידת דיור תשקף את המתגורר בה גם מפנים וגם מבחוץ. בכל מתקן יהיה שילוב של סטודנטים מרקעים תרבותיים שונים, הנפגשים סביב חצר פנימית קטנה שמהווה מקום מפגש אינטנסיבי בין הסטודנטים.

הניסוי מתחלק לתקופות כאשר כל תקופה הינה שלושה חודשים שאחריה המיקום של היחידות מתחלף וייוצרו שילובים אחרים. המטרה הינה לשים את הדיירים בנקודות הקצה שלהם מבחינת התנהגות מול השונה וקבלת האחר, ועד כמה אפשר להשתלב עם השונה ולקבל אותו איך שהוא. ללמוד ממנו וללמד אותו. כאשר הסביבה המשלבת משחקיות וחוקיות כמו התכניות ריאליטי, תמקם את הדיירים בקו התפר בין העולם האמתי לבין העולם המשחקי "הווירטואלי" ובכך תאפשר למשוך את הדיירים יותר לכיוון הקצה, ולהוציא מהם יותר התנהגות מוקצנות לטוב ולרע, ולבחון את רמת הסובלנות שיכולים לשדר. 

הפרויקט מתחיל בשאלות גדולות כלפי זהויות ורב-תרבות, במהלך הניסוי השאלות נהיות יותר ויותר ממוקדות המתייחסות למקרים ספציפיים ובתקופות ספציפיות ולא כללים. כאשר בתום השלושה חודשים ומעבר היחידות והיווצרות שילובים חדשים, אמור ללמוד משהו מהתקופה שעברה, אמורות לצוף שאלות חדשות כמענה לשאלות שהתחלנו בהם. המטרה היא שבסוף הניסוי תהיינה מסכנות שדרכם יהיה אפשר להשליך תובנות ושאלות בגישה חדשה על סביבות מגורים מגוונות במקומות שונים.