"נקמתה של הגאיה: על פיסיקת העננים, פריחות באוקיינוסים ומה שביניהן"

בהרצאתם זו, שתתקיים בשעות 13:45-12:30 ביום ג', 26.5.2015, בבניין 7, חדר 213, ישוחחו פרופ' אילן קורן וד"ר אסף ורדי על מחזורי ההיזון בין המיקרוביולוגיה הנסתרת של האוקיינוסים לבין השימוש באירוסולים והשפעתם על האטמוספירה: מה הקשר בין וירוסים, פריחות של אצות מיקרוסקופיות, ריח הים והעננים לבין מאזני קרינה גלובליים, וכיצד משפיעים שינויי האקלים על תופעות אלו ומושפעים מהן.

פרופ' אילן קורן חוקר עננים וגשם ואת הקשר ביניהם לבין תהליכים באוקיינוסים. בשנת 2002 סיים את הדוקטורט שלו בפיסיקת העננים באוניברסיטת תל אביב ולאחר מכן ניהל בארצות הברית מחקר בתר-דוקטוריאלי בנאס"א, תוך שהוא מתמקד בבעיות הקשורות להשפעת הפעילות האנושית על העננים. מאז שנת 2006 הוא חוקר במכון ויצמן שאלות הנסבות על מערכות מורכבות, ארגון-עצמי ורשתות – ואיך כל אלו קשורים לשדות עננים.

אסף ורדי הוא בעל תואר ראשון ושני בביולוגיה ודוקטורט באקולוגיה מולקולרית (2004) מן האוניברסיטה העברית, ירושלים. את מחקר הבתר-דוקטורט עשה באקול נורמל סופרייר, פריס ובאוניברסיטת רטגראס בארצות הברית, ובשנת 2010 הצטרף למכון וייצמן. תחומי ההתעניינות שלו הם האקולוגיה הכימית המיקרוביאלית, יכולתם של מיקרו-אורגניזמים ימיים לעצב את המחזורים הביו-גיאו-כימיים של כדור הארץ, השימוש שהם עושים בשפה כימית והאסטרטגיות של תאיהם בהסתגלות לתנאי סטרס סביבתיים.