VOICE OVER

גיל זבלדובסקי בוגר תואר שני בעיצוב משולב ואמן בתחום הצילום והוידיאו -ארט, מציג בתערוכות בארץ ורחבי העולם. בפרויקט הגמר שלו, בהנחיית ד"ר דניאל אומנסקי, בחר להתעסק בנושא מעניין ורגיש: חוסר בטחון עצמי.

 

 

גיל: "התואר הראשון שלי עסק בחינוך ובתקשורת חזותית. והנושא של חוסר בטחון עצמי הוא נושא שתמיד העסיק אותי. חוסר בטחון עצמי לא נחשב כהפרעה, אך זה פוגע בביצועים שלנו, באיכות חיינו וברווחתנו הנפשית.  בפרויקט הגמר שלי בתואר השני רציתי לקחת את הנושא הזה צעד אחד קדימה, ולמעשה יצרתי פרויקט העוסק בהמחשה פיזית של סיפורים בנושא חוסר בטחון עצמי. כל אובייקט מכיל סיפור אישי של דמות, וזאת באמצעות השמעת הקול הפנימי  – המחשבות וההתמודדויות הפנימיות,  אשר עוברות על כל דמות. ההמחשה נעשית דרך קול ודרך פרשנות ויזואלית לכל סיפור".

"האובייקט קורא לצופה להתערב ולהכנס לעולמה של כל דמות. אחד האתגרים בפרויקט היה לאפשר לצופה לנקוט בקשת של תגובות, החל בהקשבה בלבד, הבעת אמפתיה ו/או התערבות פיזית המושגת על-ידי מנגנון של ידית המופעל בתוך האוביקט".

 

 

"קראתי לפרויקט VOICE OVER מכיוון שהוא מייצג שכבות קול שונות שמתורגמות בכמה דרכים מן הדמות אל הצופה דרך פרשנות סובייקטיבית ואישית. ההגדרה לביטוי voice over  – היא כלי בו קול מושמע בהקשר ישיר אך אינו חופף, ומסביר רגע או סיטואציה מסוימת, וזה ההקשר הישיר מבחינתי לפרויקט, השמעת סיפור שמוביל ומובל על ידי כל דמות אשר מוליכה אותנו אל דרך מסוימת בה אנחנו מגלים את ההתמודדות והקושי".