idea.code++

התערוכה idea.code++ עוסקת במנעד שבין עבודות אנלוגיות לדיגיטליות, בין עבודות הרואות בקוד מדיום ובין כאלה השואלות שאלות עקרוניות באשר למהות היחסים הנרקמים בעידן הנוכחי בין מכונות ליצורי אנוש. העבודות המוצגות בוחנות את האופנים שבהם תהליכי הקידוד ומנגנוני האוטומציה למיניהם מתווים את המרחב התרבותי שבתוכו אנו חיים: באיזה אופן הם משפיעים על עיצוב הערים וסביבות המחיה שלנו, על האופנים שבהם אנו מתקשרים זה עם זה ועם המערכות המתווכות בינינו לבין העולם, ועל מושג האנושיות בעידן של מכונות יוצרות. במסגרת התערוכה מציגים אמנים ומעצבים מקומיים ובין-לאומיים עבודות במגוון רחב של מדיומים. מרחב הגלריה עצמו מעוצב על בסיס חישובים פרמטריים של המוצגים עצמם ושל תוואי התנועה האפשריים בגלריה.

העבודה על התערוכה נערכה במסגרת קורס בתואר השני לעיצוב משולב במכון הטכנולוגי בחולון, בהשתתפות תמי אדלמן נקב, אליס גורדון, אביגיל האנט, אילת טרלובסקי, אורנה לאלו, אירה לוברסקי ולי זילברשטיין.

אוצרת: יעל אילת ון-אסן

מציגים: אורי אלישר, איתן ברטל ויוני עמית, אליס גורדון, אילן גריבי, ערן הדס, דנה זליג, בוריס לבה (ספרד), אופיר ליברמן, פיני ליבוביץ, סלסטינו סודו (איטליה), קן פיינגולד (ארה"ב), ליליאנה פרבר, מריו קליגמן (גרמניה), רותם ריטוב, שירלי שור, לורן שמידט וקטי רוז פיפקין (ארה"ב)

 

לעמוד התערוכה