Not Yet, Already

הגלריה המחקרית התוכנית לתואר שני בעיצוב משולב הפקולטה לעיצוב HIT המכון הטכנולוגי חולון, בניין 6 NOT YET, ALREADY אדריכלות ואנימציה
מנהל אקדמי: ד"ר דרור ק' לוי אוצרת התערוכה: ד"ר יעל אילת ון-אסן עוזרת אוצרת: ענת מסינג מרקוס מעצבת התערוכה: אדר' לילך שטיאט 26.10-19.11.2014 הפתיחה ביום ג' , 28.10, בשעה 15:30 שעות פתיחה: ימים א'-ה', 17:00-10:00

משרד אדריכלים MVRDV: Danish Rock Museum Zaha Hadid One North Masterplan, Singapore משרד אדריכלים MVRDV: Danish Rock Museum
בתאריכים 26.10-19.11.2014 הציגה הגלריה המחקרית של התואר השני בעיצוב משולב, בניהולו האקדמי של ד"ר דרור ק' לוי, את התערוכה הבינלאומית "NOT YET, ALREADY – אדריכלות ואנימציה". התערוכה כללה 26 סרטוני אנימציה, שנוצרו בשבעה משרדי אדריכלים מן המובילים בעולם. בתערוכה ניתן ייצוג לאדריכלות האנימטורית המבוססת על פלטפורמות-מחשוב, החושפת מודלים חדשים שמשחררים את הדיסציפלינה האדריכלית מן הקונוונציות שלה, דוחפים אותה אל מעבר לגבולותיה המוכרים ומשנים את תהליכי התכנון והייצור האדריכלי. סימולציה – מיכאל הנסמאייאר (Hansmeyer) התערוכה הציעה מבט כפול על השימוש באנימציה בתחום העיסוק האדריכלי – מצד אחד תפיסה חומרית חדשה של מערכות ייצוג והתהוות מבוססות-זמן; מצד שני העצמה של ייצור האובייקט האדריכלי וייצוגו, בהשפעת שפת הקולנוע והפרסום, כמרחב של אשליה, כסוג של סימולקרה וכביטוי לתרבות הראווה בעידן הקפיטליזם המאוחר. עבודותיהם של מיכאל הנסמאייאר (Hansmeyer) ואליסה אנדרסק (Andrasek), הכלולות בתערוכה, מציגות תהליכים של סימולציה, של צמיחה וחיים מלאכותיים מבוססי-מחשב, כחשיבה מחודשת של החומר באמצעות תהליכי מטריאליזציה של המידע. ואילו החשיבה הפרמטרית – המקופלת בתוך סרטוני תדמית של פרויקטים בנויים או לקראת בנייה – מיוצגת באמצעות משרדי אדריכלות, הפועלים בזירה העולמית של ה"מגה אדריכלות" הגלובלית: זאהה חדיד (Hadid) דילר, סקופידיו ורנפרו (Diller, Scofidio & Renfro) קופ הימלב(ל)או (Coop Himmelb(l)au) MVRDV UNStudio מיכאל הנסמאייאר(Hansmeyer) Biothing ,Alisa Andrasek בכך מבקשת התערוכה להציג שתי תפיסות זמן הפועלות זו על זו: האחת של התהוות וצמיחה ("not yet") והאחרת – של זמן מואץ במסגרת הייצוג והייצור של ה-"already". התערוכה מבקשת לראות באנימציות המוצגות במסגרתה ביטוי לתפיסות חדשות שמציע המחקר התיאורטי והפרקטי סביב מושגי הזמן, המרחב, החומר והסובייקט. היא מציגה את האנימציות האדריכליות כחלופה למודל הפיזי של האדריכלות הקלאסית, המגלמת לא רק את הפונקציה הייצוגית אלא גם את ההיבטים המופשטים והרעיוניים של המבנה. מכאן שהיא מציעה לראות בכלי האנימציה לא רק הרחבה של הכלים האדריכליים, כי אם גם מרכיב גנרטיבי בעשייה האדריכלית העכשווית.