Original Resolutions

מגישים: קטרינה בוגוסלבסקי ואלכס זלצמן
מנחים: ד"ר דרור ק' לוי, דני לביא, ד"ר קורנל לוסטיג
"The medium is the message"(Marshall McLuhan)

מרכז עזריאלי הוא קומפלקס של גורדי שחקים המורכב משלושה מבנים עשויים בטון אשר נבנו כצורות גיאומטריות פשוטות. כיום הבניינים נמצאים בצומת דרכים בתוך העיר והם נטולי יחס לסביבה שבה הם נמצאים.
הרעיון המקורי היה להפוך את הבניינים לאובייקטים בעלי אינטראקציה עם הסביבה העירונית ובכך לאחד ולחבר את הפיסות שמהן מורכבת העיר תל-אביב. המיקום הייחודי של מרכז עזריאלי מאפשר התבוננות על המגדלים שמשתנה בהתאם לזווית ההתבוננות במרחב. ייחודיות זו מקנה לשלושת האובייקטים הללו יכולת "להביט" אל העיר ובאותו הזמן להיות חלק אינטגראלי מהמארג הכולל של העיר.

 

 

"שעון עזריאלי" שיצרנו הוא שעון אור דינמי אשר הנמצא על הציר האנכי של הקומפלקס ותופס את כל אורכו. עפ"י התכנון הראשוני פסי לאדים מותקנים בתוך המסגרות הפנימיות של החלונות , אך מחוברים למערכת אחת אוטונומית לחלוטין ומופעלות באמצעות אנרגיה סולארית (מהשמש), מקולטי השמש הנמצאים על הגגות של המגדלים. שלושת הבניינים של מרכז עזריאלי מהווים את שלושת מחוגי השעון: הבניין העגול והגבוה בין השלושה הוא מחוג השניות; הבניין המשולש מהווה את מחוג הדקות והבניין הנמוך והמרובע מתפקד כמחוג השעות. כל מחוג מוצג בצבע שונה, כך שנוצרת תנועת אור ורטיקאלית ומשקיפה על פני העיר. שעון העזריאלי ממוקם בצומת דרכים ועל צירי תנועה עירוניים מרכזיים כך ששלושת המגדלים נמצאים ב"מעגל הראייה" של 360 מעלות.
אנשי העיר מביטים אל שעון עזריאלי ורואים את השעה בהתאם לנקודה גאוגרפית שבה הם נמצאים. לדוגמא: הבניין המרובע הפונה לכיוון בית מעריב ולאזור שמדרומה לו (הבניין המציין את השעות). קצב השתנות השעות הוא איטי יותר כמובן וחץ השעות של השעון הוא האיטי מבין השלושה; מי שמגיע מכיוון הצפון רואה בבירור את שלושת החזיתות של בניניי עזריאלי ,כלומר "תמונה מלאה" יותר. מתוך מרכז העיר והים רואים בעיקר את הבניינים היותר גבוהים: עגול ומשולש- דקות ושניות וגם את הקצב המהיר שלהם. מבקרי תל-אביב אשר מגיעים מהצד המזרחי של הקומפלקס חווים את הזמן באופן לא שיגרתי: הזווית שהם באים ממנה מאפשרת לראות רק את השעה ושניות רצות כלפי מעלה. כך, כל איש, אשר עובר בתוך או בקרבת העיר מקבל את האינדיקציה לזמן (בעזרת השעה הנוכחית שניתן לו לראות) אינדיוודואלית וייחודית לאותו מרחב שהמתבונן מביט ממנו.