ידידיה איש שלום

גבירול פינת נורדאו – משיכון לקהילה

הצעה חברתית ועסקית להחייאת השיכונים המתיישנים על-ידי מערכת בינוי עליהם וביניהם - עירוב שימושים- מרחבי קהילה, מסחר ותרבות, לצד עירוב אוכלוסיות- דיירים וותיקים, סטודנטים וזוגות צעירים.

Yedidya Ish Shalom

Gabirol at Nordau: from neighborhood to community

A social and business proposal for reviving the aging neighborhoods by a system of construction on them and between them – a mixture of functions – community spaces, commerce and culture, together with a mixture of populations – veteran residents, students and young couples.