אורטל כלפון

מקום אחר

הפרוייקט מציג שינוי תפיסתי המשלב את בית הקברות במרקם העירוני. מעל בית הקברות היהודי ביפו, נבנה גן, המגדיר מחדש את המרחב ומממש את הפוטנציאל האזורי.