אורטל מיכאלשוילי

NE(s)TWORK

כיצד נגור בעתיד? הפרויקט מציע רעיון למודל חיים עתידי - עיר וורטיקלית, בה מרבית מעגלי חיינו מתנהלים בבניין אחד הכולל בתוכו משפחה, קהילה ,עבודה, חינוך ופנאי.