איילה שחר

יום יום חג

ספר מבוא עיוני מקוצר המאגד בתוכו מונחים מחגי ישראל והמסורת היהודית, ומנגיש אותם לחילונים, 
בעלי זיקה למסורת, הרוצים להנחיל מורשת וערכים יהודיים לדורות הבאים.