איילת גורן

בית ספר טי.אמ.סי

הפרויקט הנו תכנון ועיצוב של בית ספר רב תרבותי לילדי התרבות השלישית, במבנה לשימור בעל היסטוריה מקומית בניחוח בינלאומי במושבה האמריקאית גרמנית בתל אביב.