גלעד וורוביוב

דיילוקס

ביום מערכת הצללה מגנה מפני השמש ובלילה מאירה את סביבתה. טרנספורמציה דומה מתרחשת גם במערכת ישיבה מודולרית, באמצעות חיבור אינסופי מאפשר חופש רב למתכנן המרחב.