דורון דר

אקפלה

אתר אינטרנט המרכז את כל סצנת הא-קפלה בישראל במטרה לעודד חשיפה של התחום לאנשים חדשים שלא מכירים את המתרחש בארץ.