דורית פרוביזור

טְ פוּ

אמונות טפלות נותנות לנו כוח ועוזרות בהתמודדות עם פחדים וספקות שנובעים מחוסר הודאות לגבי העתיד. הפרויקט בוחן אמונות טפלות באמצעות משפחת קמעות ומעניק להן חשיבות ולגיטימציה.