דנה לויתן

שיבה רעה

מבט פנימי לתוך עולמו של זקן בגסיסתו בעוד מחשבותיו מפליגות ולוקחות אותנו לתוך ״עולם הדמיון״.
הסרטון מבוסס על טקסט מאת פטריק זיסקינד המשווה זקנה להיצתדפות.