הדר טייט

אייגטביי

אפליקציית מציאות רבודה לעיוורי צבעים המסייעת בפעולות חיי היום יום ע״י תרגום הצבע למידע.
לדוגמא בבחירת ירקות ופירות בשלים, בהתאמת לבוש, ועוד...

eyegetby.com