הדר קינן

הצדיקה

אפליקציה המלווה נשים צעירות המתחילות תהליך של חזרה בתשובה.
מטרת הפרויקט היא לעזור ולתמוך במעבר מהעולם החילוני אל העולם הדתי בהיבטים שונים.

https://marvelapp.com/2073b26/screen/29638360