המחלקה לעיצוב פנים

מחלקה שהיא בית

המחלקה לעיצוב פנים שמה להלמטרה להיות בית לקהילת מעצבי הפנים, בית לסטודנטים  ובית למרצים.

במקביל, היא שואפת להיות מחוברת לתעשיית העיצוב המקומית והבין לאומית תוךיצירת שיתופי פעולה מגוונים.

בכוונת המחלקה להעצים ולחזק את האינדיבידואלים הלומדים בה ולספק כלים שיסייעו להם לבטא את עצמם ולחזק את יכולותיהם להשפיע על החברה והסביבה. המחלקה שמה לה למטרה כי הסטודנטים יוכלו לחוות את מכלול תחומי ההתמחות הקיימים במקצוע. תכנית הלימודים בנויה בדרך בה כל סטודנט יכול לבחור את תחום ההתמחות המתאים לו וזאת על ידי תהליכי לימוד המעודדים מחקר אישי  ועיצוב  אובייקטים וחללים  פורצי גבולות ומעוררי השארה.

אנו מאמינים בעבודה בקנה מידה קטן, בשימוש תמידי בסדנאות, במיקסום חומרי וביצירת סביבות ואובייקטים בקנה מידה של 1:1 .