זריש סעדייב

פרטי חיבור: אזרביג'אן- ישראל

הפרויקט דן בזהותי כמהגרת בחברה הישראלית באמצעות הסלון הביתי. בתהליך מקביל לזה שעברתי אני מפרקת ומרכיבה מחדש את מרכיבי הסלון, ושואלת מה זה מקומי/ גלותי.