ידידיה איש שלום

גבירול פינת נורדאו – משיכון לקהילה

הצעה חברתית ועסקית להחייאת השיכונים המתיישנים על-ידי מערכת בינוי עליהם וביניהם - עירוב שימושים- מרחבי קהילה, מסחר ותרבות, לצד עירוב אוכלוסיות- דיירים וותיקים, סטודנטים וזוגות צעירים.