יובל קסלר

קונטקט

מרכז תרבות אשר מעוצב על עקרונות טכניקת הריקוד "אלתר במגע", במרכז יש חללי ריקוד להעברת סדנאות מחול ,חלל הופעות ,גלריה לתערוכות משתנות ובית קפה.