יוליה טרונוב

סיראז

מיתוג של חברת טיפוח לשיער המשתמשת בחומרים טבעיים ובשיטות סלאביות עתיקות, שעקרונותיהן מבוססים על המיתולוגיה הסלאבית.