יעל ביין

Accordingly we are here

הפרויקט מאפשר קריאה מחודשת של הצהרת העצמאות, תוך הדגשת חשיבות הערכים הגלומים בהצהרה ועידוד שיח על מקומם היום. הפרויקט מציג את הפער הקיים בין החזון למציאות