יעל פלדמן

טירוף חושים

חגיגה של תופעת הסינתזה (עירוב חושים)
דרך החגיגה יכולים המשתתפים ללמוד על התופעה ועל סוגיה השונים.
https://yaelifeldman.wixsite.com/synesthesia