יעל קטן

LWL Living& Working& Leisure

קומפלקס מגורים שיתופיים בלב ת"א המאגד חיי קהילה, סביבת עבודה ואזורי פנאי.
הפרויקט מציע מרחב פרטי ומרחב ציבורי המייצרים חווית מגורים קולקטיבית וייחודית.