ירדן מסילתי

ארכיון הזבל הארצי

הפרויקט מתעסק בחשיפה של הזבל הביתי, המקבל מקום של כבוד ושל משמעות, ונותן מבט על פניה של החברה הישראלית בפן החברתי-כלכלי.