ליטל מולק

סביבה הטרוגנית לחברה הטרוגנית

מערכת חדשה של רחוב הנכנס לבניין הרכבת ויוצר מערכת יחסים הטרוגנית מורכבת, בין הרחוב לבניין, בין מסחרי, ציבורי ומגורים. התחדשות עירונית בסביבה הטרוגנית.