מיכל גוטסמן

Wires

משמעות חדשה לחוטי חשמל שלא עמדו בדרישות שלשמן יועדו במפעל והפיכתם לסדרת אובייקטים שימושיים ששואבים השראה ממלאכות יד, מחוטים ומסלילים אך מיוצרים במהלכים מהעולם התעשייתי.