נדב גרינברג

זה או זה

סדרת אובייקטים אמנותיים המשלבים פונקציות שימושיות, דרכם נבחנת שאלה אישית מהותית.
היכן אנו ממקמים את עצמינו בתהליכי יצירה, על הציר שבין אמנות מופשטת לעיצוב פונקציונלי.