נוי אייזן

גירושים | משפחה ובית

התערבות במבנה שיכון. הפרויקט מציע מגורים למשפחות פרק ב׳.
פנים הדירות מעוצב בהתאמה לאופי המשפחות, בעוד מורכבות חייהן באה לידי ביטוי בעיצוב חזית המבנה.