נוי עמר

קולינריה שיתופית

חללי עבודה קולינאריים משותפים. במבנה משרדים ומטבחים שונים, יצרתי תוסף למבנה המכיל גננות ורטיקלית ואזורי ישיבה. המבנים מחוברים באמצעות גשרים היוצרים קשרי הזנה בין החללים.