נופר וולבוביץ

מרחב התפר – צמיחה ושינוי

הפרויקט מציע תכנון מחדש של קו התפר בין השכונות גני-דן וגו'אריש על-ידי הקמת גינה קהילתית שתתרום לגישור בין האוכלוסיות בשיתוף הילדים כמחוללי שינוי.