נופר חזן

Really

ממשק לתרגום וזיהוי האמת מאחורי הפוסטים ברשתות החברתיות. הפרויקט מכיל סרטון שמציג את הבעיות
ברשתות ואת כל מה שמזויף בהן, הדמיית הממשק וקמפיין גיפים לפרסום הממשק.