נופר ניסים

בין מציאות לדמיון

מרחבי בריחה המעוררים את התת מודע דרך סביבה חושית. מערכת ורטיקלית נסתרת במגדל משרדים יוצרת חוויה אסקפיסטית מנתקת הנעה בין המציאות לדמיון, בין אשליה לאמת.