נטלי הגברט

הצללה עירונית

הפרויקט עורך מחקר בסוגית מערכות הצללה עירוניות ומציע מערכת הנתמכת בכבלים המתוחים בין הבניינים. מעבר לקיום צל ברחובות תל אביב המערכת מייצרת חוויה חדשה ברחוב.