נטע כהן

אנרכי-טק-טופיה

הצעה לחשיבה מחודשת על ההפרדה בין מגורים לתעשייה בעיר.
זאת, ע''י הקמה של מערכת א-פורמלית, פרזיטית ארעית ואוטונומית המגובבת על יסודות המערכת הפורמאלית.