ניבה נעים

להאיר את המים

הפרויקט עוסק בטקס הטבילה הנשי ,חוט השני המגולל את הפרויקט הוא אור והמשנה לו הוא המים והשילוב בינהם, המייצר חוויה רוחנית ואישית לתהליך זה.