ניצן ברנד הוברמן

הטקסיות של הזמן

הפרויקט מספק מקום בו ניתן לערוך טקסים מהמסורת היהודית באופן חילוני. הטקסים עוסקים במעבר של זמן ולכן המקום מתוכנן לפי התנועה של השמש בשינויי הזמן.