ניצן פינקלשטיין

אתהנחתא

הפרויקט מציע סדרה של אובייקטים אשר "מתלבשים" על עמודי הביטחון ברחוב ומייצרים שימוש חדש, מעניין ויצירתי לאלמנט פשוט אשר מתפקד באופן יומיומי כחלק מהמרחב שלנו.