עידן אלקבץ

קונפליקט

לומדה אינטרקטיבית העוסקת בסכסוך הערבי-ישראלי. הלומדה מיועדת לתלמידי תיכון, ומהווה תכנית לימוד אלטרנטיבית לזו הנלמדת היום.