ענת שפט

The Silo hotel

שילוב מפעל בטון עם מלון "אקסטרים"- עירוב שימושים במרחב העירוני.
המלון כ'טפיל' נאחז וצומח מהסילו של המפעל. אלמנטים נוספים ובהם הדיונות מעצימים את רוח המלון.