רוזי גורביץ

אי השיויון בין המין הנשי לגברי בא לידי ביטוי דרך אובייקטים. המייצרים מקום בו אדם צריך לשהות בכדי להבין ולהרגיש את חוסר שיויון זה.