רוית אלפסי

ללא גבולות

התערבות במבנה תעשייה לא מאויש. הפרויקט מציע דיור אלטרנטיבי המעודד שיתופיות באמצעות מערכת תנועה הבוחנת את גבולות המרחב הפרטי אל מול המרחב המשותף והציבורי.