רונה קרטנר

האב

חלל המספק אפשרויות מגורים, תעסוקה ולמידה לסטודנטים תוך מתן דגש על חיי קהילה ושיתוף.