רוני גבאי

soundventure

בדיקה ויזואלית וחדשנית המתרחשת במציאות מדומה. שדרוג בדיקת השמיעה הקיימת כיום, שנתפסת כמאימת ומפחידה בעיני ילדים, לחוויה צבעונית וידידותית.