רותם לסרי

לאן תלכו?

הפרויקט מציג חתך רוחבי של הווית העולם המערבי, המשקף ניגודים בתרבות - בין משיכה לדחייה ובין כורח לבחירה. תהליכי הפירוק וההרכבה מתעתעים בזיכרון לכדי חוויה אישית.