רננה אלבג

תולדות השיגעון

מיצג וידיאו ארט המורכב משישה סרטים המהווים אינטרפרטציה אישית שלי לספר, תולדות השיגעון בעידן התבונה, של מישל פוקו.