שיר גולדנברג

"רעש לבן"

סדרת איורים בעקבות הספר "המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה"